DEN NEWSSTAND TAKING OVER AT UNFOUND

DEN NEWSSTAND TAKING OVER AT UNFOUND
DEN NEWSSTAND TAKING OVER AT UNFOUND
DEN (Den Souvenir) ร้านขายของที่ระลึกสุดแนวจากเชียงใหม่ ได้นำ NEWSSTAND ที่เปรียบเสมือนร้านขายหนังสือพิมพ์ข้างถนน ของต่างประเทศ มาตั้งวางอยู่ที่ร้านของเรา หลังจากที่ ตั้งวางในกรุงเทพไปแล้ว 2 ที่ คือที่งาน BKKABF ครั้งที่ผ่านมา กับอีกที่คือร้าน Bookshop Library
จึงมีงานเปิดตัว DEN NEWSSTAND ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ในร้านของเรา โดยใน NEWSSTAND ครั้งนี้ก็จะมีกลุ่มศิลปินที่เข้าร่วมวางขาย Zines , Print และสินค้ามากมายจากเชียงใหม่ นำโดย Negative Object, Korean Magpie Tapes, Observe, Palmpmz และจากฝั่งกรุงเทพ นำโดย Sell The Soul, Yellow Youth, Holy Riot, Teenage Daydream, TYE Zine, Arc Press, Hardware Company, Time Wave Zero 3000, r4nd0m.rand0m, Paulspective, PPOW, GOGI, AEON, ZAQ1, Thaipeoplesofuckingtried
ทั้งนี้ เราได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกัน สำหรับใครที่พลาดไม่ได้ไปร่วมงาน DEN NEWSSTAND ยังตั้งอยู่ในร้านของเราตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 28 ก.พ.นี้ สามารถมาเลือกซื้อสินค้าและสั่งซื้อได้ทางออนไลน์

Older Post Newer Post